Helsevesen

Helsevesen Det hjelper ikke med nytt sykehus hvis det ikke er plass til pasientene